Sponsorer
 

Sponsorer

Det økonomiske fundament under folkemødet blev lagt af et samarbejde mellem Ribe Stiftsråd, kommunerne i Ribe Stift og Ribe Domprovsti. De øvrige provstier i stiftet har velvilligt ydet tilskud, der er øremærket enkelte arrangementer, og der er generøse bidrag fra bl.a. Det Sønderjyske Salmelegat og Ribes Kulturnat samt en række lokale fonde. Noget har vi fået gratis, bl.a. forelæsningsrækken fra den af A.P. Møller Fonden støttede forskerturné under Folkeuniversitetet. Tak for det hele!

Det betyder alt i alt, at der med kun enkelte undtagelser er fri adgang til alle arrangementer, hvad enten det er udstillinger, debatarrangementer, foredrag, forfatterlæsninger, skuespil, kabareter, koncerter eller, hvad programmet i de fire dage, Folkemødet strækker sig over, ellers byder på. Og tak til byen, der så beredvilligt stiller sine rammer til rådighed – og de mange, der hjælper til!

 
Korsbrødregade 7 - 6760 Ribe - Tlf. 75421800 - CVR. 57244615 - EAN-NR: 5798000818743 - kmrib(a)km·dk