Om folkemødet
 

Folkemøde i Ribe - ideen

I anledningen af det kommende reformationsjubilæum har et udvalg under Ribe Stiftsråd overvejet, hvorledes man i anledning af jubilæumsåret 2017, der fejres overalt i den lutherske verden, kunne foretage en markering i Ribe Stift særligt af Reformationens samfundsmæssige virkningshistorie. Hvilke betydelige samfundsmæssige udfordringer står vi med i dag? Er der en kobling mellem disse udfordringer (eller nogle af dem) og den reformatoriske arv, der på forskellig vis har været med til at forme det danske samfund til og med i dag?

Efterfølgende er arbejdet i reformationsudvalget resulteret i forslaget om afholdelse af et folkemøde i Ribe i dagene 12.-15. oktober 2017.

Domprovstens tale ved stiftmødet 2016

Samarbejde med stiftets kommuner

Ribe Stift planlægger i samarbejde med stiftets borgmestre et folkemøde i 2017 i forbindelse med reformationsjubilæet, som vil blive afholdt i Ribe. Folkemødet vil tage udgangspunkt i vigtige samfundsmæssige og menneskelige spørgsmål anno 2017 og diskutere, om og i givet fald på hvilken måde, de står i forbindelse med en særlig reformatorisk arv. Folkemødet planlægges som dage, hvor alle kan møde op og blive inspireret af foredrag, udstillinger, koncerter og diverse events, fordi vi anser reformationens virkningshistorie for betydelig – ikke alene for kirke og det kirkelige liv, men for samfundet i det hele taget.

Tanken var oprindeligt at holde forskellige arrangementer spredt geografisk ud over hele stiftet, men på mødet sammen med borgmestrene blev det besluttet at lave et samlet arrangement i Ribe.

Læs det første referat af mødet med borgmestrene her. 

 
Korsbrødregade 7 - 6760 Ribe - Tlf. 75421800 - CVR. 57244615 - EAN-NR: 5798000818743 - kmrib(a)km·dk