Folkemøde
 

Folkemøde i Ribe

I anledningen af det kommende reformationsjubilæum har et udvalg under Ribe Stiftsråd overvejet, hvorledes man i anledning af jubilæumsåret 2017, der fejres overalt i den lutherske verden, kunne foretage en markering i Ribe Stift særligt af Reformationens samfundsmæssige virkningshistorie. Hvilke betydelige samfundsmæssige udfordringer står vi med i dag? Er der en kobling mellem disse udfordringer (eller nogle af dem) og den reformatoriske arv, der på forskellig vis har været med til at forme det danske samfund til og med i dag?

Efterfølgende er arbejdet i reformationsudvalget resulteret i forslaget om afholdelse af et folkemøde i Ribe i dagene 12.-15. oktober 2017.

Domprovstens tale ved stiftmødet 2016

 
Korsbrødregade 7 - 6760 Ribe - Tlf. 75421800 - CVR. 57244615 - EAN-NR: 5798000818743 - kmrib(a)km·dk